Przewodniczący KEP Sekretarz Generalny
Strona główna
Polish Bishops' Conference | Conferentia Episcoporum Poloniae

O Komisji

Komisja Duszpasterstwa to jedna z 11 komisji działających przy Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie komisji, osoby duchowne i świeckie, analizując aktualną sytuację duszpasterską w kraju, przygotowują Program Duszpasterski Kościoła w Polsce, który wyznacza konkretne cele, jak również wskazuje ścieżki ich realizacji w różnych formach duszpasterskiej posługi. Przybiera on formę 5 tomów (tzw. zeszytów) zawierających materiały teologiczno-pastoralne, homiletyczne, mariologiczne, homiletyczne i katechetyczne oraz materiałów dla rodzin dostępnych w wersji online. Programowi Duszpasterskiemu na rok 2023/2024 towarzyszy hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Obecnie trwają prace nad programem na kolejny rok. 

Ponadto, Komisja Duszpasterstwa koordynuje, wspiera oraz opiniuje wydarzenia i inicjatywy pastoralne w Polsce. Komisja, wiosną i jesienią każdego roku, organizuje ogólnopolskie spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich z poszczególnych diecezji, a latem spotkanie krajowych duszpasterzy specjalistycznych oraz wyższych przełożonych zakonnych i instytutów życia konsekrowanego. Spotkania dzięki wymianie myśli pozwalają poznać aktualne radości i smutki różnych grup, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń budujących duszpasterskie oblicze Kościoła w Polsce. 

Aktualnie przewodniczącym Komisji jest biskup opolski Andrzej Czaja, zaś jej sekretarzem biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł.